יום: אפריל ב27, 2021

מכתב רבעוני מספר 71

עברה על כולנו שנה שעולה על כל דמיון. מסכות, בידוד, סגרים, מגבלות קיצוניות על חופש התנועה ועוד, הם כולם דברים שלא עלו על הדעת לפני שנה.