הצהרת בריאות

פרטים כלליים על הביטוח של המרכז

  • כל חבר/ה חדש/ה המצטרף/ת למרכז מצורף/ת לביטוח תאונות אישיות. כיסויי הביטוח הינם אחידים (עפ"י הגדרת חוק הספורט).
  • מעבר לכך, מומלץ לכל חבר/ה לבדוק עם סוכן ביטוח ולדאוג לכיסוי ביטוחי שיתאים לצרכיו.
  • תקופת הכיסוי הביטוחי הינה אחידה לכל חברי המרכז: מ-1/9 ועד 31/8.
  • עלות הביטוח היא שנתית ואין החזרים של דמי הביטוח (מאחר והתשלום מועבר לחברת הביטוח).
  • חשוב לזכור כי הביטוח מכסה רק אירועים אשר קורים במהלך הפעילות

הצהרת בריאות

בעצם תשלום דמי הביטוח הנך מצהיר/ה שמצבך הבריאותי תקין ולמיטב ידיעתך אין סיבה בריאותית או אחרת המונעת ממך לעסוק באמנות הלחימה אייקידו. במידה ויש ספק או בעיה בריאותית כלשהי, נא לא לשלם עבור הביטוח ולפנות למדריך הקבוצה.

אנו לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.