דרישות לבחינות דרגה

רשימת הטכניקות וקישור לסרטון עבור כל דרגה

להלן רשימת הטכניקות המלאה בחלוקה לכל דרגה.
מומלץ להתאמן לקראת הבחינות עם חברים ותיקים ולבקש משוב על הטכניקות.
ניתן לצפות בסרטוני הטכניקות לכל בחינה.
רשימת טכניקות בגרסת הדפסה ניתן להוריד מכאן (PDF)
בהצלחה!

לפחות 40 אימונים

סרטון טכניקות לבחינת קיו 5

טכניקות:

 • Mae-Ukemi
 • Ushiro-Ukemi
 • Katatedori Tenkan-Ho
 • Shomen-Uchi Ikkyo Omote / Ura
 • Shomen-Uchi Irimi-Nage
 • KataTedori-Shiho-Nage Omote / Ura
 • Suwari-Waza Kokyuho

לפחות 50 אימונים ממבחן קיו 5

סרטון טכניקות לבחינת קיו 4

טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 5):

 • Shomen-Uchi Nikyo Omote / Ura
 • Shomen-Uchi Sankyo Omote / Ura
 • Kata-Dori Nikyo Ura
 • Yokomen-Uchi Shiho-Nage Omote / Ura
 • Kata-Tedori Kotagaeshi
 • Kata-Tedori Irimi-Nage
 • Ryo-Tedori Tenchi-Nage
 • Ai-Hanmi Kata-Tedori Ikkyo Omote / Ura
 • Ai-Hanmi Kata-Tedori Nikyo Omote / Ura
 • Ai-Hanmi Kata-Tedori Irimi-Nage
 • Ai-Hanmi Kata-Tedori Kotegaeshi
 • Suwari-Waza Kokyuho

לפחות 60 אימונים ממבחן קיו 4

סרטון טכניקות לבחינת קיו 3

טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 4):

Tachi Waza

 • Shomen-Uchi Yonkyo Omote / Ura
 • Shomen-Uchi Kotegaeshi
 • Tsuki Kotegaeshi
 • Moro-Tedori Ikkyo
 • Moro-Tedori Irimi-Nage
 • Moro-Tedori Kokyu-Nage
 • Ryo-Tedori Shiho-Nage Omote / Ura
 • Yokomen-Uchi Shiho-Nage Omote / Ura
 • Shomen-Uchi Shiho-Nage Omote / Ura

Suwari-Waza

 • Shomen-Uchi Ikkyo Omote / Ura
 • Shomen-Uchi Nikyo Omote / Ura
 • Shomen-Uchi Sankyo Omote / Ura
 • Shomen-Uchi Yonkyo Omote / Ura
 • Kokyuho

לפחות 80 אימונים ממבחן קיו 3

סרטון טכניקות לבחינת קיו 2

טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 3):

Suwari-Waza

 • Kata-Dori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo (Omote / Ura)
 • Kata-Tedori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo (Omote / Ura)
 • Shomen-Uchi Irimi-Nage / Kotegaeshi
 • Tsuki Irimi-Nage / Kotegaeshi
 • Hanmi-Handachi KataTedori Shiho-Nage

Tachi-Waza

 • Kata-Dori Men-Uchi Ikkyo / Nikyo / Irimi-Nage / Shiho-Nage / Kokyu-Nage
 • KataTedori Uchi-Kaiten-Nage / Soto-Kaiten-Nage
 • Ushiro Ryo-Tedori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo / Kotegaeshi / Irimi-Nage / shiho-Nage / Kokyu-Nage / Juji-Nage
 • Yokomen-Uchi Ikkyo / Irimi-Nage / Kotegaeshi / Kokyu-Nage
 • Suwari-Waza Kokyuho
 • Kata-Tedori Jiyu-Waza

לפחות 100 אימונים ממבחן קיו 2

טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 2):

 • Suwari-Waza Shomen-Uchi Jiyu-Waza
 • Hanmi-Handachi Ryo-Tedori Shiho-Nage

Tachi-Waza / Suwari-Waza

 • Shomen-Uchi Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
 • Yokomen-Uchi Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
 • Kata-Dori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo

Tachi-Waza

 • Ushiro Ryo Kata-Dori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo / Kokyu-Nage
 • Ushiro Ryo-Tedori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo / Kotegaeshi / Shiho-Nage
 • Koshi-Nage from various attacks
 • Yokomen-Uchi Gokyo
 • Kata-Tedori Jiyu-Waza
 • Ryo-Tedori Jiyu-Waza
 • Moro-Tedori Jiyu-Waza
 • Jiyu-Waza

לפחות 120 אימונים ממבחן קיו 1

טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 1):

מכל צורת התקפה (עמידה/ישיבה) –

Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo, Shiho-Nage, Irimi-Nage, Kotegaeshi, Kaiten-Nage, Tenchi-Nage, Koshi-Nage, Jiyu-Waza