יום: אוקטובר ב25, 2017

A Once In a Lifetime Encounter – Wakeup Call

Quite a few years ago I learned the Japanese sentence: "Ichi-go Ichi-e". It translates directly into: "One instance, one meeting", but I think that "A once in a lifetime encounter " is closer to the true intent and meaning of the sentence…

מפגש של פעם בחיים – Wake-up Call

לפני די הרבה שנים למדתי את המשפט Ichi-go Ichi-e ביפנית. בתרגום ישיר מהמקור: "זמן אחד מפגש אחד" אבל לעניות דעתי "מפגש של פעם בחיים" ממחיש