יום: מרץ ב14, 2016

מכתב רבעוני מספר 54

סיכום אירועי הרבעון הרביעי (אוקטובר-דצמבר) 2015 מדור סיכום אירועים ופעילויות שהיו 1. הכנס השנתי ביום ג' 20/10/15 התקיים הכנס השנתי של המרכז הישראלי לאייקידו. השנה

מכתב רבעוני מספר 53

סיכום אירועי הרבעון השלישי (יולי-ספטמבר) 2015 מדור סיכום אירועים ופעילויות שהיו 1. הסדנה הבינלאומית השנתית בחודש יולי התקיימה סדנת האייקידו הבינלאומית השנתית של המרכז הישראלי