יום: מאי ב12, 2014

מכתב רבעוני מספר 45 + 46

סיכום אירועי הרבעון -4 (ספטמבר-דצמבר) 2013 ורבעון-1 (ינואר-מרץ) 2014 מדור סיכום אירועים ופעילויות שהיו 1. אירועי פתיחת השנה השנה בחרנו לקיים את אירועי פתיחת השנה