יום: נובמבר ב10, 2013

מכתב רבעוני מספר 43 + 44

סיכום אירועי הרבעונים 2 + 3 (אפריל-ספטמבר) 2013 מדור סיכום אירועים ופעילויות שהיו 1. הסדנה השנתית הסדנה השנתית התקיימה בין התאריכים 8 – 9 – 10