יום: יולי ב4, 2012

מכתב רבעוני מספר 39

סיכום אירועי הרבעון הראשון (אפריל-יוני) 2012 מדור סיכום אירועים ופעילויות שהיו 1. בחינות קיו במהלך הרבעון התקיימו בחינות בדוג'ו. החברים הרשומים מטה עברו את הבחינות