יום: יולי ב1, 2021

מכתב רבעוני מספר 72

סיכום אירוע הרבעון השני (אפריל עד יוני 2021) סיכום אירועים ופעילויות שהיו 1. חזרה הדרגתית לשגרה ברבעון הנוכחי חזרנו לשגרת אימונים. למרות שעדיין היו שינויים