Posts Tagged ‘הבטחות’

בואו לא נזניח את הדברים הקטנים

מוריטו סוגנומה

רוב האנשים מתייחסים ברצינות להבטחות גדולות ולעבודות גדולות, אבל מקלים ראש בהבטחות קטנות ובמעשים יומיומיים. בכדי לזכות באמונם של אנשים חשוב לקיים גם הבטחות קטנות ולפעול בהתאם למה שאנו אומרים. כל אחד ואחד מהמעשים שלנו מצטבר ויוצר את האמון שלנו בעיני אחרים. גם בכל הקשור לכסף מי שאינו מזלזל בעשרה שקלים או אפילו בשקל אחד […]

‪Google+‬‏
תפריט|Menu