דרישות לבחינות קיו

להלן רשימת הטכניקות המלאה בחלוקה לכל דרגה.

מומלץ להתאמן לקראת הבחינות עם חברים ותיקים ולבקש משוב על הטכניקות.

קיימים סרטונים עם הטכניקות עבור בחינות קיו 5 ועד קיו 3 – קיים קישור לכל סרטון בסוף כל רשימת טכניקות.

בהצלחה!

לחץ להורדת רשימת הטכניקות בגרסת הדפסה (PDF)

קיו 5

לפחות 40 אימונים

סרטון טכניקות לבחינת קיו 5

רשימת טכניקות:

Mae-Ukemi

Ushiro-Ukemi

Katatedori Tenkan-Ho

Shomen-Uchi Ikkyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Irimi-Nage

KataTedori-Shiho-Nage Omote / Ura

Suwari-Waza Kokyuho

קיו 4

לפחות 50 אימונים ממבחן קיו 5

סרטון טכניקות לבחינת קיו 4

רשימת טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 5):

Shomen-Uchi Nikyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Sankyo Omote / Ura

Kata-Dori Nikyo Ura

Yokomen-Uchi Shiho-Nage Omote / Ura

Kata-Tedori Kotagaeshi

Kata-Tedori Irimi-Nage

Ryo-Tedori Tenchi-Nage

Ai-Hanmi Kata-Tedori Ikkyo Omote / Ura

Ai-Hanmi Kata-Tedori Nikyo Omote / Ura

Ai-Hanmi Kata-Tedori Irimi-Nage

Ai-Hanmi Kata-Tedori Kotegaeshi

Suwari-Waza Kokyuho

קיו 3

לפחות 60 אימונים ממבחן קיו 4

סרטון טכניקות לבחינת קיו 3

רשימת טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 4):

Tachi Waza:

Shomen-Uchi Yonkyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Kotegaeshi

Tsuki Kotegaeshi

Moro-Tedori Ikkyo

Moro-Tedori Irimi-Nage

Moro-Tedori Kokyu-Nage

Ryo-Tedori Shiho-Nage Omote / Ura

Yokomen-Uchi Shiho-Nage Omote / Ura

Shomen-Uchi Shiho-Nage Omote / Ura

Suwari-Waza:

Shomen-Uchi Ikkyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Nikyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Sankyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Yonkyo Omote / Ura

Kokyuho

קיו 2

לפחות 80 אימונים ממבחן קיו 3

סרטון טכניקות לבחינת קיו 2

רשימת תרגילים (מלבד הטכניקות של קיו 3):

Suwari-Waza:

Kata-Dori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo (Omote / Ura)

Kata-Tedori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo (Omote / Ura)

Shomen-Uchi Irimi-Nage / Kotegaeshi

Tsuki Irimi-Nage / Kotegaeshi

Hanmi-Handachi KataTedori Shiho-Nage

Tachi-Waza:

Kata-Dori Men-Uchi Ikkyo / Nikyo / Irimi-Nage / Shiho-Nage / Kokyu-Nage

KataTedori Uchi-Kaiten-Nage / Soto-Kaiten-Nage

Ushiro Ryo-Tedori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo / Kotegaeshi / Irimi-Nage / shiho-Nage / Kokyu-Nage / Juji-Nage

Yokomen-Uchi Ikkyo / Irimi-Nage / Kotegaeshi / Kokyu-Nage

Suwari-Waza Kokyuho

Kata-Tedori Jiyu-Waza

קיו 1

לפחות 100 אימונים ממבחן קיו 2

רשימת תרגילים (מלבד הטכניקות של קיו 2):

Suwari-Waza Shomen-Uchi Jiyu-Waza

Hanmi-Handachi Ryo-Tedori Shiho-Nage

Tachi-Waza / Suwari-Waza:

Shomen-Uchi Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo

Yokomen-Uchi Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo

Kata-Dori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo

Tachi-Waza:

Ushiro Ryo Kata-Dori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo / Kokyu-Nage

Ushiro Ryo-Tedori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo / Kotegaeshi / Shiho-Nage

Koshi-Nage from various attacks

Yokomen-Uchi Gokyo

Kata-Tedori Jiyu-Waza

Ryo-Tedori Jiyu-Waza

Moro-Tedori Jiyu-Waza

Jiyu-Waza

שודאן

לפחות 120 אימונים ממבחן קיו 1

רשימת תרגילים (מלבד הטכניקות של קיו 1):

מכל צורת התקפה (עמידה/ישיבה):

Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo, Shiho-Nage, Irimi-Nage, Kotegaeshi, Kaiten-Nage, Tenchi-Nage, Koshi-Nage, Jiyu-Waza

‪Google+‬‏
תפריט|Menu